24 listopada 2018

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zdjêcia z prób generalnych do spektaklu „SINOBRODY – NADZIEJA KOBIET”. Obsada: Dagny Cipora S³awomir Gaudyn Autor Dea Loher Re¿yseria Jakub Kasprzak Przek³ad Karolina Bikont Scenografia Adrianna Go³êbiewska Inspicjent i sufler Karolina Dañczyszyn

Festiwal Nowego Teatru, który od poniedziałku odbywa się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie powoli dobiega końca. Publiczność obejrzała ostatni konkursowy spektakl w wykonaniu gospodarzy „Lwów nie oddamy!” w reżyserii Katarzyny Szyngiery.

Spektakl wzbudził spore emocje i mnóstwo pytań, bo Katarzyna Szyngiera podejmuje temat relacji polko-ukraińskich. Nie wymyśla, to nie jest fikcja, ale wszystko co dzieje się na scenie to odtworzenie materiału dokumentalnego zebranego w wywiadach, ankietach i źródłach pisanych. Pokazuje w jaki sposób stereotypy, uprzedzenia i nienawiść karmią się pamięcią. Co najważniejsze, nie pokazuje jednej strony.

mówi Katarzyna Szyngiera

W spektaklu występują Dagny Cipora, Małgorzata Machowska, Mateusz Mikoś, Piotr Napieraj i Robert Żurek oraz gościnnie Oksana Czerkaszyna.

Agnieszka Radochońska-Kloc