3 czerwca 2019

W Teatrze Maska podsumowano X jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach.

Komisja konkursowa spośród 11 zespołów biorących udział w etapie wojewódzkim wyłoniła 4 laureatów w tym: 3 nagrodzonych i 1 wyróżnienie. Zwycięskie spektakle można było obejrzeć jeszcze raz na deskach rzeszowskiej Maski. Młodzież pod lupę wzięła takie uzależnienia jak od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy i za pomocą prostych historii pokazała skutki ich działania:

Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach odbywa się od 10 lat. Przegląd organizuje Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Młodzieżowym Domem Kultury.

Agnieszka Radochońska-Kloc