16 listopada 2018

Od 1 grudnia tradycyjne papierowe zwolnienia zastąpią zwolnienia elektroniczne. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że wystawianie e-zwolnień jest dużym ułatwieniem nie tylko dla pracodawców i pacjentów, ale także dla lekarzy.

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie będą szybsze w obsłudze. Do zadań lekarza będzie wpisanie numeru PESEL pacjenta, oraz wybór okresu niezdolności do pracy i kodu choroby. Reszta danych identyfikacyjnych zapisze się automatycznie z systemu informatycznego ZUS. 
Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje projekt, który będzie polegał na dofinansowaniu wymiany sprzętu elektronicznego i zakupu odpowiedniego oprogramowania, dla lekarzy rodzinnych. Aby uzyskać dofinansowanie należy do 15 grudnia bieżącego roku złożyć wniosek wraz z odpowiednimi fakturami do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na adres siedziby uprawnionego świadczeniodawcy. Refundacji podlegają wydatki za cały 2018 rok. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska to 3,5 tysiąca złotych – informował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński.

Z racji tego, że do 1 grudnia czasu pozostało niewiele, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie organizuje tzw. białe soboty – czyli szkolenia dla lekarzy i asystentów medycznych. Najbliższe spotkania odbędą się 17 i 24 listopada.

Ministerstwo Zdrowia przypomina również o możliwości udzielania przez lekarzy upoważnień do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich asystentom medycznym. Wymogiem jest założenie profilu PUE ZUS. Asystenci Medyczni prawo do wystawiania zwolnień w imieniu lekarzy uzyskali 23 października.

Arleta Blok