1 marca 2019

W tym roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 285 tys. emerytur, 44,5 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy i prawie 64 tys. rent rodzinnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń.

Waloryzacji podlegają świadczenia (tj. emerytury i renty), przyznane przed dniem 1 marca 2019 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem. Zgodnie z zapisami tej ustawy, waloryzacja polegać będzie na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2019 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,86%.  – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim. Jak dodaje, najniższa kwota podwyżki z tytułu waloryzacji to 70 zł.

Np. kwota świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2019 r. mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 102,86% , a następnie badane jest, czy kwota wyliczonej w ten sposób podwyżki nie jest niższa niż kwota określona w ustawie tj. 70 zł.Jeżeli kwota podwyżki jest niższa niż 70 zł, to do kwoty świadczenia obowiązującego w dniu 28 lutego 2019 r. dodaje się kwotę 70 zł.Powyższe rozwiązanie oznacza to, że w świadczeniach, w których w ramach waloryzacji zostanie zagwarantowana kwota minimalnej podwyżki tj. 70 zł, stosuje się zasady waloryzacji „kwotowej”. 

Dr Mirosław Kurek, ekonomista z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej tłumaczy, że waloryzacja zależy od kilku czynników. – Czy mamy wysoka inflację, a dziś mamy niską, od tempa wzrostu gospodarczego, a więc na ile jest nas stać, to są te konteksty. Dziś głównymi beneficjentami są emeryci starego portfela, koszty utrzymania rosną, więc pomoc tym ludziom jest jak najbardziej wskazana. 

ZUS przypomina, że w każdej placówce działa stanowisko doradcy emerytalnego, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące świadczeń.

Agnieszka Radochońska-Kloc