20 lutego 2020

Od 1 marca wzrosną emerytury. Najniższe o 70 zł miesięcznie, pozostałe o wskaźnik waloryzacji.

W tym roku wskaźnik waloryzacji będzie wyższy i wyniesie 3, 56 proc. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Minimalna emerytura wyniesie 1200 zł brutto. Każdy kto ma przyznaną emeryturę otrzyma podwyżkę z urzędu. To oznacza, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków – powiedział w Radiu Via Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik ZUS w województwie podkarpackim.

W województwie podkarpackim waloryzacji podlegać będzie ponad 292 tys. emerytur i 42 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, 63 tys. rent rodzinnych, 17 tys. rent socjalnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń.

Z kolei „trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 zł. Świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle listy do emerytów i rencistów. Poinformuje w nich o nowej wysokości świadczenia po waloryzacji, a także o przyznaniu „trzynastki” – mówi Wojciech Dyląg i ostrzega przed ewentualnymi oszustami.

Trzynasta emerytura w tym roku trafi do emerytów i rencistów w kwietniu.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska