22 maja 2023

Na terenie Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim odbył się I Otwarty Turniej Strzelecki im. mjr. Józefa Rzepki, organizowany przez Powiat Rzeszowski. Zawody spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

Przewidziana pula miejsc dla zawodników wyczerpała się już kilka dni przed imprezą. Ostatecznie do rywalizacji stanęło ponad 80 osób.

Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku 13-18 lat. Zawodnicy strzelali z pistoletu i karabinu, w pozycji stojącej i leżącej, na odległość 25 i 50 metrów. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali okolicznościowe statuetki oraz upominki reklamowe powiatu, zaś pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcy I Otwartego Turnieju Strzeleckiego im. mjr. Józefa Rzepki

 

Kategoria mężczyzn:

 

1. Grzegorza Leja – 181 pkt.

2. Dawid Rębisz – 179 pkt.

3. Zbigniew Dziuba – 175 pkt.

 

Kategoria kobiet:

 

1. Katarzyna Matuła – 173 pkt.

2. Karolina Suska – 171 pkt.

3. Martyna Babula – 162 pkt.

 

Kategoria wiekowa 13-18 lat:

 

1. Kaja Salach – 159 pkt.

2. Paweł Rydzy – 158 pkt.

3. Piotr Wawrzonek – 149 pkt.

Zawody miały przyczynić się do popularyzacji strzelectwa sportowego wśród mieszkańców powiatu rzeszowskiego, ale również upamiętnić postać urodzonego w Bratkowicach majora Józefa Rzepki, bohatera Armii Krajowej, żołnierza wyklętego w 110. rocznicę jego urodzin.

– Żołnierze Wyklęci są symbolem więzi międzypokoleniowej, dlatego chcemy upamiętnić majora Józefa Rzepkę w nowoczesny sposób – poprzez ten turniej. Przywracanie prawdy i stawanie w jej obronie jest sprawą wielkiej wagi. To bardzo ważnie, zwłaszcza dla młodzieży, która potrzebuje prawdziwych autorytetów. Mamy więc nadzieję, że turniej ten utrwali w zbiorowej świadomości imię i dokonania tego człowieka. Skazano go bowiem, jak też innych Żołnierzy Wyklętych, na wiele lat historycznej niepamięci. Major Józef Rzepka był człowiekiem, który w obliczu antykomunistycznego powstania zachował się jak bohater. Zgodnie z wyznawanymi przez siebie ideałami, stanął w obronie wolnej i suwerennej Ojczyzny – mówił starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Patron turnieju – Józef Rzepka – urodził się w Bratkowicach 22 grudnia 1913 roku, tu ukończył szkołę powszechną, zaś w Rzeszowie I Gimnazjum w Rzeszowie. Przez pewien czas studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Angażował się również w działalność ruchu ludowego, w latach 1937-38 odbył służbę wojskową w przemyskim 5. pułku strzelców podhalańskich. W czasie okupacji był m.in. dowódcą Placówki Związku Walki Zbrojnej Bratkowice-Głogów i adiutantem Inspektoratu Rejonowego AK Rzeszów. W czasie akcji „Burza”, na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, dowodził Zgrupowaniem III Zachód. Po wyparciu Niemców działał w antykomunistycznej organizacji „Nie” oraz Delegaturze Sił Zbrojnych, brał udział m.in. w przerzucie zagrożonych aresztowaniem członków AK na Zachód. W styczniu 1947 roku wszedł w skład IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którego prezesem został Łukasz Ciepliński. Po jego rozbiciu został aresztowany i skazany na śmierć. Został zamordowany wraz z sześcioma innymi członkami zarządu WiN 1 marca 1951 roku. Ta data jest obchodzona obecnie jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Starosta Józef Jodłowski stwierdził, że chce, aby turniej był wydarzeniem cyklicznym – narzędziem krzewienia patriotyzmu. Powiedział, że planowane jest również zbudowanie strzelnicy sportowej na terenie utworzonego przez samorząd powiatowy Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”.

Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Pani Agacie Dec – Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Panu Grzegorzowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Sokołowie Młp., Inspektorowi Związku Strzeleckiego Łukaszowi Decowi – Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Młp., Członkom Stowarzyszenia Klubu Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius” w Sokołowie Młp. oraz dowództwu i żołnierzom Rzeszowskiego Batalionu Obrony Terytorialnej.

(s)

 

Piotr Mazurkiewicz

Skip to content