2 stycznia 2019

pixabay.com

Ok. 14 tys. zarejestrowanych bezrobotnych odnotował Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie na koniec 2018 roku. Największą grupę stanowią osoby między 25 a 45 rokiem życia, czyli te, które powinny być najbardziej aktywne na rynku pracy. Aktualnie są w grupie długotrwale bezrobotnych, tzn. pozostających w ewidencji ponad dwa lata.

Kolejna grupa to osoby, których kwalifikacje nie są dostosowane do wymagań dzisiejszego rynku pracy. – Natrafiamy na bardzo poważny opór. Jest kilkaset ofert pracy dostępnych na naszej stronie internetowej, podobnie na ogólnokrajowej a mimo to, nie ma chętnych. Może nie jest to praca odpowiednia dla wszystkich, ale czasami trzeba pójść na kompromis i wystartować z pozycji niższej. – mówi Adam Panek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

To, że w wielu przypadkach nie możemy zagwarantować pracodawcom fachowców spowodowało, że zdecydowaliśmy się na działania mające na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, nie dziś, ale w przyszłości. Dlatego w minionym roku podejmowaliśmy takie działania jak targi pracy „Wystartuj z nami” we współpracy z innymi instytucjami, badania ankietowe w szkołach gimnazjalnych, aby wiedzieć jak młodzież zapatruje się na przyszłość, jakie ma plany i oczekiwania. W sumie zaktywizowaliśmy w tym roku ponad 2,5 tys. osób. – mówi Iwona Pruchnicka z rzeszowskiego PUP

Aktywizacja to między innymi staże, dotacje na działalność gospodarczą, czy wyposażenia stanowisk pracy.

Agnieszka Radochońska-Kloc