21 stycznia 2021

Okres zimowy a szczególnie niskie temperatury są niebezpieczne dla osób bezdomnych. Strażnicy miejscy z Rzeszowa oraz policjanci z Komendy Miejskiej w Rzeszowie prowadzą kontrole pustostanów, altan działkowych, kanałów ciepłowniczych i innych miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bez dachu nad głową.

Podczas kontroli funkcjonariusze straży miejskiej docierający do osób bezdomnych sprawdzają czy nie potrzebują one pomocy,  mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej w Rzeszowie, Marek Kruk.

Straż miejska ściśle współpracuje ze schroniskiem św. Brata Alberta w Rzeszowie, mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej.

Strażnicy miejscy pomagają osobom bezdomnym także poprzez dostarczanie im m.in ciepłej odzieży. Służby apelują do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na los osób bezdomnych i zgłaszali informacje o osobach zagrożonych wychłodzeniem czy potrzebujących pomocy na numery alarmowe.

Agnieszka Bojda