14 grudnia 2018

pixabay.com

Przeprowadzono wywiady z członkami orkiestr dętych oraz zgromadzono fotografie i dokumenty archiwalne dotyczące działalności orkiestr w regionie. Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie podsumowało projekt „Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe”.

Prowadzone w latach 2017-18 działania dokumentacyjne poświęcone zostały w przeważającej części problematyce działalności orkiestr dętych. Jak się okazuje orkiestry dęte nadal istnieją, są wielopokoleniowe i idą z duchem czasu. Tak w skrócie można podsumować projekt.

Spośród pozyskanych w tym roku materiałów ikonograficznych największą wartość przedstawiają cyfrowe kopie czarno-białych zdjęć dokumentujące orkiestry dęte z Haczowa, Odrzykonia, Łopuszki Wielkiej. Cenne są także kopie zdjęć czarno-białych z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych XX wieku ukazujące m.in. działalność zespołów estradowych, orkiestr wojskowych i zakładowych orkiestr dętych. Fotokopie zdjęć kolorowych pochodzą najczęściej z lat 60-tych i dokumentują podobną działalność artystyczną. Ważną grupę źródeł ikonograficznych stanowią cyfrowe fotokopie materiałów nutowych. Są to głównie rękopisy pojedynczych głosów orkiestrowych orkiestr dętych, tzw. marszówek. Niektóre z nich zawierają cenne zapisy repertuaru.

POSŁUCHAJ:

Agnieszka Radochońska-Kloc