22 października 2021

Fot. Mjr Jarosław Wójtowicz

Osadzeni zajmą się pracami zleconymi przez leśników, w tym m.in sprzątaniem lasów czy porządkowaniem szlaków. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie podpisały porozumienie o współpracy.

Praca jest ważnym elementem procesu resocjalizacji – mówi ppłk Krzysztof Kulczycki, dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

W podkarpackich nadleśnictwach pracę będzie mogło rozpocząć kilku osadzonych – mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Będą to proste prace nie wymagające szczególnych kwalifikacji w pracach leśnych.

Podpisane porozumienie jest elementem programu Program 'Praca dla więźniów’, który został zainicjowany w 2016 roku. Obecnie w podkarpackich zakładach karnych przebywa ok. 3 tys. osadzonych. Z różnych form zatrudnienia korzysta ok. 50% z nich.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska