11 marca 2019

Ósmoklasiści nie są gotowi do egzaminu alarmuje Centralna Komisja egzaminacyjna. Na 15 kluczowych kompetencji mają problem aż z 9, a egzamin już 15 kwietnia.

Egzamin po ósmej klasie będzie sprawdzał wiedzę z języka polskiego i matematyki oraz znajomość jednego języka obcego nowożytnego. Każda z części to kluczowe umiejętności, które pozwolą uczniowi osiągnąć maksymalny wynik. Anna Tonia, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie mówi, że w części polonistycznej uczeń musi opanować między innymi umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jak dodaje, największy problem tkwi w tym, że uczniowie nie czytają lektur. –Jeżeli chodzi o matematykę uczniowie muszą dobrze radzić sobie z działaniami na liczbach naturalnych, ułamkach, potęgach czy pierwiastkach – mówi Alina Falandys, nauczycielka matematyki. Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 będzie zdawać 38 uczniów, w całym województwie ponad 21 tyś.

POSŁUCHAJ:

Agnieszka Radochońska-Kloc