26 maja 2020

W tym roku PIT można złożyć do 1 czerwca.

Do tej pory do  urzędów skarbowych w województwie podkarpackim wpłynęło prawie 850 tys. rozliczeń rocznych PIT.  Niemal 90 % złożonych do tej pory rozliczeń PIT, zostało przesłanych elektronicznie z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub aplikacji e-Deklaracje.

Podatnicy z Podkarpacia chętnie dzielą się 1 % podatku. Do tej pory, zarejestrowano ponad 518 tys. rozliczeń PIT, w których podatnicy zadeklarowali przekazanie 1 % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.  Łączna kwota przekazanego 1 % wyniosła ponad 31 mln złotych.

1% podatku można także przekazać na rzecz Radia Via. Szczegóły tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska