23 maja 2019

Uroczyście otwarto most w Zarzeczu, który został wykonany w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Zaczernie - Siedliska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

To przeprawa mostowa, która przez wiele lat sprawiała problem, ponieważ był to most drewniany o ograniczonych parametrach. Jak mówi starosta powiatu rzeszowskiego Józef Jodłowski, udało się zrealizować zadanie, dzięki któremu przeprawa mostowa nie ma już ograniczeń:

Koszt inwestycji to ponad 10 mln zł.

Agnieszka Radochońska-Kloc