4 kwietnia 2019

Miasto Rzeszów nie zgadza się na zatrzymywanie samochodów z materiałami niebezpiecznymi przy ul. Towarowej. To właśnie miejsce w związku ze zmianą przepisów dotyczących planu gospodarki odpadami wyznaczył marszałek województwa.

To przy towarowej miałyby zatrzymywać się pojazdy z odpadami zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję czy Inspekcje Transportu Drogowego. Wyznaczenie miejsca zostało poddane pod konsultacje społeczne oraz musiało zostać zaopiniowane przez gminy województwa oraz prezydenta, który wydał opinię negatywną – mówi Andrzej Gutkowski, zastępca prezydenta miasta

Andrzej Gutkowski dodaje, że  w innych miastach na terenie Polski takie miejsce są wyznaczone w obszarze Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a nie w centrum miasta. Jak dodaje wiceprezydent miasto miejsca innego nie wskazało, bo nie dysponuje odpowiednim terenem.

Samorząd województwa twierdzi, że na terenie Rzeszowa nie ma składowiska materiałów niebezpiecznych zagrażających życiu, ani takiego miejsca nie ma w planach.  

Agnieszka Radochońska-Kloc