1 lipca 2019

Miasto Krosno wydzierżawiło Gminie Miejsce Piastowe część terenu byłego lotniska „Iwonicz”, na którym zlokalizowany jest stadion sportowy. Dzięki temu Klub Sportowy „Partyzant MAL-BUD 1” Targowiska będzie mógł prowadzić tam działalność sportowo – rekreacyjną przez kolejne 3 lata.

Umowa została podpisana dzisiaj (01.07) przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie Bogdana Adamskiego (trwałego zarządcę nieruchomości) oraz Wójta Gminy Miejsce Piastowe Dorotę Chilik, w obecności Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego.

Teren, gdzie znajduje się stadion, został zakupiony przez Miasto Krosno w grudniu 2017 r. – wchodził w skład byłego lotniska „Iwonicz”, które w ubiegłym roku Urząd Lotnictwa Cywilnego wykreślił z rejestru lotnisk.

Znaczna część byłego lotniska została objęta wnioskiem w sprawie powiększenia Krosna, złożonego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (sprawa obecnie znajduje się w toku, a decyzja zostanie podjęta przez Radę Ministrów do końca lipca br.).

Zgodnie z obietnicą złożoną przez władze Krosna, obszar o powierzchni 11 ha znajdujący się na terenie Gminy Miejsce Piastowe nie został włączony do wniosku o zmianę granic. Miasto zdecydowało o pozostawieniu go w granicach administracyjnych Miejsca Piastowego, mając na uwadze potrzeby sąsiedniej gminy oraz działającego na jej terenie klubu sportowego.

Zawarta umowa umożliwia Klubowi „Partyzant MAL-BUD 1” dalsze korzystanie ze stadionu.

Źródło: UM w Krośnie 

Piotr Mazurkiewicz