2 lipca 2020

Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, zarządził kontrole w miejskich autobusach.

W związku z nieprzestrzeganiem przez część pasażerów MPK obowiązujących zasad związanych z pandemią tj. – zakładania maseczek oraz przestrzeganie nakazanych odległości między pasażerami, prezydent Rzeszowa ,Tadeusz Ferenc, poprosił Komendanta Miejskiego Policji o przeprowadzenie akcji uświadamiającej pasażerów. W dalszym ciągu mamy stan pandemii i obowiązują rygorystyczne zasady w autobusach komunikacji miejskiej. Patrole policyjne kontrolują autobusy i zwracają uwagę na zachowanie odstępu i zakładanie maseczek. Informują również pasażerów oczekujących na przystankach o tym, że muszą zastosować się do obostrzeń. W akcji policjantom będą również pomagać strażnicy miejscy. 

Agnieszka Bojda