11 marca 2021

Ponad 21 milionów złotych – tyle będzie kosztować wykonanie 153 eksponatów na wystawach w powstającym Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Już wiadomo kto wykona wystawy.

Podpisano umowy z wykonawcami czterech z sześciu interaktywnych wystaw Podkarpackiego Centrum Nauki. Kontrakty obejmują zaprojektowanie, a następnie wykonanie i zamontowanie w budowanym obecnie budynku PCN, trzech wystaw stacjonarnych – interdyscyplinarnej wystawy głównej „ŻYJĘ”, wystawy specjalistycznej „LOTNICTWO” i wystawy dla najmłodszych „ZABAWKI EDUKACYJNE” oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie wystawy mobilnej – poinformował Tomasz Michalski, zastepca Dyrektora d/s Podkarpackiego Centrum Nauki.

Wśród Wykonawców, których wyłoniono w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, znalazły się: konsorcjum krakowskich firm, Fabryka Dekoracji i New Amsterdam przygotowujących wystawę „ŻYJĘ”, konsorcjum firm z Warszawy, Logic Gate i FRB Chata odpowiedzialnych za wystawę mobilną, gdańska spółka MAE Multimedia Art. & Education wykonawca wystawy „LOTNICTWO”, a także polsko-estońskie konsorcjum firm TMD Exhibitions i TM Development, które, stworzy wystawę „ZABAWKI EDUKACYJNE”. Największą spośród zakontraktowanych wystaw, zawierającą dziewięćdziesiąt eksponatów będzie wystawa interdyscyplinarna „ŻYJĘ”, gdzie punktem wyjścia dla jej edukacyjnej narracji będzie człowiek, jego zmysły i fizjologia. Przy pomocy eksponatów będzie można między innymi odnaleźć „Ducha w teatrze”, sprawdzić „Jak daleko zajdziesz” czy jak działa ludzkie „Oko”. Wystawą budzącą nasze wielkie emocje będzie „LOTNICTWO”, gdzie spotkamy się z „Powietrzną koszykówką”, „Echami natury” czy dokonamy „Przeglądu maszyny” – poinformował Michalski.

Dla najmłodszych dzieci w specjalnie wydzielonej przestrzeni centrum nauki, zagości dedykowana im wystawa „ZABAWKI EDUKACYJNE”, składająca się z osiemnastu eksponatów, między innymi „Chmurkowej fabryki” i „Ptasiego radia”. A po terenie całego województwa podróżować będzie składająca się z piętnastu eksponatów wystawa mobilna, a wśród nich m.in. „Energia wiatru”.

Kwota zakontraktowanych wystaw wynosi ponad 21 milionów złotych i obejmuje wykonanie 153 eksponatów z docelowo zaplanowanych 213. Dostawa pierwszych eksponatów wystawy mobilnej jest planowana już pod koniec tego półrocza, a cała wystawa mobilna będzie gotowa w styczniu 2022 roku. Montaż wystaw stałych w centrum nauki ma rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku i zakończyć w ciągu sześciu miesięcy. Do zakontraktowania pozostały wystawa „PRZYRODA” oraz wystawa uzupełniająca, pomyślana jako łącznik pomiędzy wystawami tematycznymi.

Otwarcie podkarpackiego centrum nauki planowane jest na czwarty kwartał roku 2022.

Wystawy będą wykonane w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa podkarpackiego. Całkowita wartość projektu to ponad 91 mln zł.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska