13 maja 2021

W Urzędzie Wojewódzkim podpisano list intencyjny pomiędzy spółką PGE Dystrybucja a 3 Podkarpacką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej. Dokument zawiera kierunki współdziałania i współpracy obu stron w obszarze obronności państwa. Inicjatywę Patronatem Honorowym objęła wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart.

Współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej. Jej celem będzie przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców województwa Podkarpackiego , powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja. 

Zadaniem 3PBOT jest realizacja zadań polegających na współpracy z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa podkarpackiego, mówił płk. Dariusz Słota dowódca 3PBOT.

 

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku.

 

Agnieszka Bojda