18 listopada 2020

Ponad 34 mln zł przeznaczył zarząd województwa podkarpackiego na wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa.

To pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Szpitale powiatowe i wojewódzkie dzięki nim już kupiły lub zakupią w najbliższym czasie środki ochrony osobistej jak również najbardziej potrzebny sprzęt, w tym m.in. aparaty do wysoko przepływowego natleniania pacjentów z problemami oddechowymi – mówiła na naszej antenie Mariola Zajdel-Ostrowska, wicedyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Pieniądze trafiły także do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Ośrodek otrzymał ponad 350 tys. zł na dwa urządzenia, które ułatwiają pobieranie osocza od osób, które chorowały na COVID-19. Być może uda się stworzyć dodatkowy punkt pobierania osocza w szpitalu w Przemyślu – powiedziała Mariola Zajdel Ostrowska. Na razie jedyny taki punkt działa w Rzeszowie.

Mariola Zajdel Ostrowska powiedziała w porannym programie, że samorząd województwa podkarpackiego planuje także przeznaczyć pieniądze na szkolenia dla personelu medycznego, które mają być przeprowadzone we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Posłuchaj rozmowy tutaj

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska