15 listopada 2019

We wtorek 19 listopada br. podróżni na stacji Rzeszów Główny skorzystają z części przebudowanego peronu nr 1, z którego pojedzie pociąg do Jasła. Pozwoli to na zdjęcie komunikacji zastępczej. Na peronie zostaną zamontowane nowe wiaty, jasne oświetlenie oraz czytelne oznakowanie, mówi Kamil Mergel z Centrum Realizacji Inwestycji regionu południowego PKP Polskich Linii Kolejowych. 

Obecnie na stacji modernizowane są perony nr 1 oraz nr 2. Wszystkie perony będą przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Na stacji powstaje także nowe przejście podziemne, które będzie wyposażone w ruchome schody i windy. 

Prace na stacji Rzeszów Główny rozpoczęły się pod koniec czerwca na obecnym etapie zrealizowano pond połowę zaplanowanych prac. Koszt całej inwestycji to 205 ml zł. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2021 r. 

Agnieszka Bojda