25 marca 2022

Burmistrz Leska, Adam Snarski, dokonał uroczystego wręczenia pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP w Gminie Lesko.

Przez lata narażali samych siebie by ratować mienie i życie osób poszkodowanych w pożarach, powodziach czy też wypadkach komunikacyjnych. Od teraz oprócz kolejnych podziękowań otrzymają długo wyczekiwane świadczenie ratownicze za wysługę lat. Mowa o naszych druhach z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy 23 marca br. z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Adama Snarskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Lesku st. bryg. Jacka Dydka uroczyście otrzymali pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia do emerytury. Zostało ono wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych i wynosi 200 złotych miesięcznie, a wypłacany będzie jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Wcześniej, w dniu 17 marca po raz pierwszy potwierdzone zostały pod względem wiarygodności przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko oświadczenia świadków na świadczenia ratownicze strażaków, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a dodatkowo przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Prawo do tego świadczenia przysługuje właśnie strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył, jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział, co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Piotr Mazurkiewicz