9 grudnia 2021

Dziś wszystkie drogi wojewódzkie na Podkarpaciu, a jest ich 1750 km, są przejezdne i w większości nawierzchnia jest czarna.

Każdego dnia w drogę wyrusza ciężki sprzęt, który ma utrzymać stan dróg w odpowiednim standardzie – mówił na naszej antenie Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jesteśmy przygotowani nawet na srogą zimę – zapewniał.

Część materiału potrzebnego do utrzymania dróg wojewódzkich została zmagazynowana, ale Podkarpacki Zarząd zamówił dodatkowo 36 tys. ton pisaku, 18 tys. ton soli i 3 tys. ton kruszywa. Dyrektor Miąso powiedział w Radiu VIA, że na rynku zaczyna brakować materiału, zwłaszcza tego, który do tej pory kupowany był zza wschodnią granicą.

Budżet Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 to 12 mln zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska