8 grudnia 2021

37 kontroli w branży transportowej na Podkarpaciu przeprowadził w tym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

W większości przypadków inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące m.in. ewidencji czasu pracy czy prawidłowości wypłacania wynagrodzenia np. za godziny nadliczbowe – mówił w porannym programie Radia VIA Piotr Stepaniak, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.

W tym roku do rzeszowskiego inspektoratu wpłynęło 30 skarg od kierowców. Jak powiedział nasz poranny gość w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa pracy inspektorzy mogą przeprowadzić kontrole natychmiast bez informowania o tym pracodawcy.

Do piątku w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisów, ale i skargami pracowników prowadzony jest specjalny dyżur ekspertów. Zainteresowani – firmy transportowe, a także pracownicy – mogą dzwonić od godz. 10.00 do 14.00. Dyżur ekspercki organizowany jest we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego.

Dyżur ekspertów:

8.12 br. pod numerami telefonów:

– 603 560 073 (inspektor ITD);

– (0-16) 678 22 14 (inspektor pracy);

9.12 br. pod numerami telefonów:

– 603 560 073 (inspektor ITD);

– (0-15) 822 65 68 (inspektor pracy);

 10.12 br. pod numerami telefonów:

– 603 560 073 (inspektor ITD);

– (0-13) 43 679 44 (inspektor pracy).

Małgorzata Oczoś-Błądzińska