1 września 2021

fot.Wikipedia

Po 12 latach przerwy, od 1 września pociągi osobowe znów kursują na trasie Mielec - Dębica. Jest to możliwe dzięki trwającej modernizacji linii kolejowej nr 25 Padew Narodowa – Mielec – Dębica. Inwestycja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzięki Funduszom Europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dokładnie o 5.44 pierwszy pociąg z Dębicy wjechał na odnowiony mielecki peron. O 5.50 pierwsi pasażerowie z Mielca pojechali w kierunku Dębicy. Choć modernizacja linii jeszcze trwa pociągi będą już na stałe kursować na trasie Mielec – Dębicy.

Początek inwestycji to 27 września 2018 r. Wtedy podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, co kończyło wieloletnie prace i starania. Rewitalizacja prowadzona jest w ramach RPO WP 2014 – 2020 w Osi Priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa, realizowany jest projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, etap I”, którego beneficjentem są PKP PLK S.A. Zakładana łączna wartość projektu wyniesie ponad 400 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ok. 344 mln zł.

Modernizacja podzielona jest na 2 etapy Mielec – Dębica oraz Mielec – Padew Narodowa.

 

I ETAP MIELEC – DĘBICA

Wartość projektu na I etapie to ogółem 243 mln zł, z czego dofinansowanie RPO 203 mln zł. W ramach modernizacji przebudowano 32 km torów. Stacja Mielec jest dostępniejsza dla podróżnych. Przygotowano nowy peron, a przejście podziemne z windami ułatwi dojście do pociągów oraz połączy osiedla po obu stronach linii kolejowej. Na linii kończą się prace na stacjach i przystankach Kochanówka, Pustków, Rzochów, Wojsław, Rzemień, Przecław, Dąbie, Pustynia. Perony są wyposażone w wiaty, ławki oraz czytelne oznakowanie. Powstało także 11 nowych obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa, gdyż zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowano lub wyposażono w dodatkowe urządzenia  przejazdy kolejowo drogowe min. w Mielcu, Rzochowie, Rzemieniu, Pustkowie i Tuszymie. Pociągi osobowe pojadą z prędkością 120 km/h a towarowe 80 km/h. Czas dojazdu z Mielca do Dębicy to teraz 35 minut. 

Inwestycje PLK na trasie Mielec – Dębica objęły również budowę sieci trakcyjnej na odcinku Dębica Towarowa – Dębica Osobowa. Przebudowano 6 mostów i ponad 30 przepustów, m.in. w Mielcu, w Przecławiu, w Tuszymie, w Brzeźnicy.

Rewitalizacja linii kolejowej 25 ma istotne znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego z uwagi lokalizację w jej pobliżu znaczących obszarów i stref inwestycyjnych, a także wobec istniejącego potencjału dla ruchu pasażerskiego lokalnego i dalekobieżnego.

Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia ruchu pasażerskiego, skrócenia czasu jazdy, poprawy przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń, zwiększenia dostępności transportu kolejowego, poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, usprawnienia infrastruktury pasażerskiej. 

II ETAP MIELEC – PADEW NARODOWA

Późną wiosną ogłoszony został przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetarg na rewitalizację odcinka Padew – Mielec, który obejmuje m. in. kompleksową wymianę torów oraz budowę wiaduktu. Dla podróżnych korzystnie zmienią się warunki na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy (otwarcie ofert nastąpiło  9. sierpnia 2021 r., wpłynęło 16 ofert, aktualnie trwa ich ocena i weryfikacja).

W Mielcu nowy wiadukt drogowy przy ul Sienkiewicza ma zastąpić dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową. Planowana jest także przebudowa 12 skrzyżowań kolejowo-drogowych, która zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy.

Zadaniem wykonawcy – który jest wyłaniany w oddzielnym postępowaniu, będzie budowa przejścia podziemnego w Mielcu w ciągu ul. Księdza Skargi i ul. Drzewieckiego. Nowy obiekt zastąpi trasę w poziomie szyn i zwiększy poziom bezpieczeństwa. To kolejne udogodnienie w obszarze mieleckiej stacji.

II ETAP MIELEC – PADEW NARODOWA

Późną wiosną ogłoszony został przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetarg na rewitalizację odcinka Padew – Mielec, który obejmuje m. in. kompleksową wymianę torów oraz budowę wiaduktu. Dla podróżnych korzystnie zmienią się warunki na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy (otwarcie ofert nastąpiło  9. sierpnia 2021 r., wpłynęło 16 ofert, aktualnie trwa ich ocena i weryfikacja).

W Mielcu nowy wiadukt drogowy przy ul Sienkiewicza ma zastąpić dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową. Planowana jest także przebudowa 12 skrzyżowań kolejowo-drogowych, która zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy.

Zadaniem wykonawcy – który jest wyłaniany w oddzielnym postępowaniu, będzie budowa przejścia podziemnego w Mielcu w ciągu ul. Księdza Skargi i ul. Drzewieckiego. Nowy obiekt zastąpi trasę w poziomie szyn i zwiększy poziom bezpieczeństwa. To kolejne udogodnienie w obszarze mieleckiej stacji.

inf.UMWP