2 marca 2021

W Polsce funkcjonuje ponad 6 tys. instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym około tysiąca stanowią żłobki publiczne.

336 złotych to podstawowa kwota która trzeba zapłacić za pobyt dziecka w miejskim żłobku w Rzeszowie. Kwota wynika z płacy minimalnej oraz progu procentowego uchwalonego przez radę miasta. Podobnie jest w innych placówkach prowadzonych przez podkarpackie samorządy. W żadnej z samorządowych placówek nie można mówić o drastycznej podwyżce opłat, czego doświadczają placówki w wielu polskich miastach.

Rzeszów prowadzi 10 żłobków, w których obecnie przebywa ponad 1400 dzieci. Opłata z pobyt jest stała, obecnie wynosi 336 złotych, a wynika z płacy minimalnej oraz jej wzrostu – mówi Agata Bobowska, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Opłata stała jest także w Gminie Głogów Małopolski, i podobnie jak w Rzeszowie, także wynika z najniższej krajowej płacy – dodaje Katarzyna Wajda, dyrektor samorządowego centrum ekonomiczno-administracyjnego w Głogowie Małopolskim

Nieco inna sytuacjach jest w samorządach, które nie prowadzą własnych placówek, jednak wspierają finansowo rodziców, którzy posyłają dzieci do żłobków niepublicznych – mówi Marta Maj – Urban z z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Przemyślu

 

W Polsce funkcjonuje ponad 6 tys. instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym około tysiąca stanowią żłobki publiczne.

 

Iwona Kosztyła