22 maja 2019

 W województwie podkarpackim znajdują się aż 63 obszary Natura 2000, które zajmują prawie 750 tys. hektarów, co stanowi ok. 32% powierzchni.

Wyróżnikiem naszego regionu są znaczne obszary objęte ochroną, jak chociażby Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy fragmenty pogórzy. Jak powiedział Antoni Pomykała, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Regionalny Konserwator Przyrody w skali kraju to ewenement, bo w pozostałych regionach obszary Natura 2000 zajmują jedynie niewielkie rezerwaty.

Wyjątkowe stanowiska roślin znajdują się w gminie Sarzyna w miejscowości Wola Zarczycka. W rezerwacie przyrody Kołacznia występuje jedyne w skali Polski stanowisko krzewu różanecznika żółtego, zwanego azalią pontyjską. Krzewy różanecznika okrywają się żółtymi kwiatami właśnie w maju, a cały okres kwitnienia trwa do 3 tygodni. Intensywny zapach kwiatów wyczuwalny jest nawet z kilkudziesięciu metrów. Dawniej ta roślina porastała całe Karpaty, dziś w naturalnych warunkach zostało tylko jedno stanowisko.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska