7 lutego 2019

W województwie dwutygodniowa przerwa w nauce rozpoczyna się w poniedziałek 11 lutego. Ale działania pn. Bezpieczne ferie rozpoczęły się już w styczniu, kiedy w naszym regionie wypoczywały dzieci z innych części Polski. - mówi nadkom. Marta Tabasz-Rygiel Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Na drogach województwa, zwłaszcza tych prowadzących do miejscowości turystycznych można spodziewać się zwiększonej liczby funkcjonariuszy drogówki. – mówi komisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie. Kontrole autokarów będą odbywać się w każdej miejscowości, w Rzeszowie od poniedziałku uruchomiony zostanie stały punkt na parkingu przy hali Podpromie.

Komisarz Paweł Grześ przypomina, że przed wyjazdem, należy dobrze zabezpieczyć wszystkie przewożone przez nas rzeczy.

Funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo nie tylko na drogach, ale także w miejscach wypoczynku i na stokach. –Wydział Prewencji podkarpackiej policji jak co roku podejmuje działania, które mają służyć bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież w miejscach zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku. Będą prowadzone również kontrole miejsc w których może być sprzedawany alkohol nieletnim oraz środki psychoaktywne. – mówi podinspektor Alina Pieniążek.

Policja przypomina, że wyjeżdżając w podróż należy odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie, a kierowcy w dłuższą trasę powinni wyjechać wypoczęci. Jeśli to możliwe należy rozpocząć podróż w godzinach,w których organizm jest przyzwyczajony do aktywności i najlepiej zanim zaczną się godziny szczytu.

 

POSŁUCHAJ:

Agnieszka Radochońska-Kloc