5 listopada 2019

Do 18 listopada w Urzędzie Miasta w Jaśle odbywa się rekrutacja do projektu „Podkarpacki E-Senior”. W projekcie mogą wziąć udział jasielscy seniorzy w wieku powyżej 65 lat. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS.

W ramach projektu seniorzy w wieku 65+ przejdą cykl 15 czterogodzinnych spotkań z zakresu podstawowej obsługi laptopa, tabletu i smartphona m.in. w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów)

  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)

  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)

  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on-line)

  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, catering, dowóz na szkolenie oraz opiekę animatora.

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin dostępne są w Urzędzie Miasta w Jaśle Rynek 12, (w punkcie informacyjnym oraz w kancelarii ogólnej – parter). Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmie RARR S.A.

Szczegółowe informacje: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 218 (I piętro), tel.: (17) 86-76-216 oraz Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS, Aleja Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, tel.: + 48 668 502 938

Projekt „Podkarpacki E-Senior” dofinansowany jest z funduszy europejskich w wysokości 5 314 257,33zł, a jego celem jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego (w tym gmina Miasto Jasło).

Źródło: UMJ

Piotr Mazurkiewicz