23 czerwca 2021

fot.UM

W Rudzie Różanieckiej podpisane zostało oficjalne porozumienie dotyczące współpracy przy Festiwalu Turystyki Rowerowej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim, Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Lubelską Regionalną.

„Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” jest kolejnym działaniem realizującym założenia podpisanego w 2019 r. listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy stworzeniu przez dwa województwa: podkarpackie i lubelskie wspólnej marki turystycznej ROZTOCZE, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego powiedział, że podpisane porozumienie, to efekt dobrej współpracy obu województw.

Dzięki porozumieniu, Roztocze kiedyś zaniedbane, teraz zyska nowy blask, mówi Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego.

 

Festiwal odbędzie się pomiędzy 14 a 28 sierpnia 2021 roku i złoży się na niego siedem imprez rowerowych.

Agnieszka Bojda