22 maja 2020

70 tys. cisów rośnie w podkarpackich lasach. To efekt działań Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,która wdraża program ochrony tego gatunku.

Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji powiedział w Radiu Via, że cis jest gatunkiem bardzo trudno odnawiającym się, ale dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, zebraniu ponad 40 tys. nasion i wysadzeniu sadzonek, dziś możemy spotkać wyjątkowe skupiska młodych cisów w 15 nadleśnictwach. Stworzono także specjalne rezerwaty, w których turyści mogą zaobserwować cisy w postaci drzewiastej.

Najgrubszy cis w lasach Podkarpacia rośnie w Łysej Górze. Ma ponad 170 cm obwodu w pierśnicy. Wraz z gruntem został kilkanaście lat temu wykupiony przez Nadleśnictwo Dukla z rąk prywatnych na rzecz Skarbu Państwa i uznany za pomnik przyrody.

W regionie istnieje dziś kilka skupisk cisa, stanowiących bardzo cenne naturalne stanowiska, objęte ochroną. Są to rezerwaty: „Cisy w Serednicy” (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne), „Cisy na górze Jawor” i „Woronikówka” (Nadleśnictwo Baligród), „Kretówki” (Nadleśnictwo Kołaczyce), „Igiełki”, „Łysa Góra” i „Wadernik” (Nadleśnictwo Dukla) oraz „Cisy w Malinówce” i „Cisy w Nowej Wsi” położone na gruntach prywatnych.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska