26 maja 2021

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano dziś umowę na budowę łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19.

Zakres prac budowlanych obejmie m.in. budowę i rozbudowę dróg i chodników, budowę ścieżek rowerowych, obiektu mostowego klasy B na rzece Lubcza oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Łączna wartość projektu to ponad 28 mln zł, mówi Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, powiedziała, że ta inwestycja drogowa jest dużym zadaniem, którego realizacja usprawni komunikację a także przyciągnie inwestorów.

 Planowany termin zakończenia realizacji projektu to  czerwiec 2023 r.

Agnieszka Bojda