22 marca 2022

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę na realizację projektu pn.” Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła 'Rzeszów – północ”- Etap I.

W ramach realizacji zadania Powiat Rzeszowski na mocy zawartego porozumienia przyjął na siebie wykonanie rozbudowy łącznika w obrębie Pogwizdowa Nowego na terenie miasta Rzeszów. Całkowita wartość projektu to ponad 40 mln zł. Na realizację inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie prawie 15 mln zł, mówi starosta rzeszowski, Józef Jodłowski.

 

O zakresie prac budowlanych w ramach inwestycji, mówi Maciej Łukaszek, przedstawiciel firmy STRABAG, która zrealizuje zadanie.

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 15 czerwca 2023 rok.

Agnieszka Bojda