28 kwietnia 2022

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie województwo podkarpackie podejmuje szereg działań wspierających obywateli Ukrainy na terenie naszego województwa jak i na terenie Ukrainy. Pomoc humanitarna na terenie woj. podkarpackiego jest realizowana na bieżąco przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje współpracujące z Wojewodą Podkarpackim

Do potrzebujących regularnie trafia żywność, środki higieniczne, ciepłe koce oraz ubrania. Dostawy artykułów docierają codziennie na każde przejście graniczne. W akcję zaangażowane są służby wojewody, Caritas, pełnomocnik Służb Granicznych oraz Policja. Odprawy pomocy humanitarnej wspierają także funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej. Wojewódzki system koordynacji Pomocy Humanitarnej działa w oparciu o Magazyny Pomocy , mówi wojewoda, Ewa Leniart.

 

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w pomoc uchodźcom wojennym zaangażowana jest Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Caritas Diecezji Rzeszowskiej zostało przekazane łącznie już ponad 8 tys. ton pomocy oraz ponad 100 agregatów prądotwórczych. Mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor Rzeszowskiej Caritas.

 

Rzeszowska Caritas dysponuje także dwoma ośrodkami w Budach Głogowskich i Myczkowcach, które przyjmują potrzebujących z Ukrainy. W centrali Caritas powstał także punkt pomocy doraźnej, gdzie uchodźcy otrzymują niezbędną pomoc. Ponadto w Caritas Diecezji Rzeszowskiej pracuje pani psycholog z Ukrainy, która służy pomocą psychologiczną ale także włącza się w inne formy działania.

Z wojewódzkich magazynów na teren Ukrainy trafiło już blisko 5 tys. 800 ton zróżnicowanego asortymentu pomocy humanitarnej. Najwięcej transportów zostało wysłanych z magazynów w Leżajsku, mówi wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko.

 

Ważną rolę w świadczeniu pomocy pełni również Podkarpacki Bank Żywności – organizacja pozarządowa, która już od 20 lat specjalizuje się w udzielaniu systematycznej pomocy żywnościowej, także w sytuacjach kryzysowych, by wspierać osoby najbardziej potrzebujące., mówi Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności.  

 

W ramach bieżącej koordynacji pomocy została utworzona wojewódzka baza danych o ofertach pomocy zgłaszanych za pośrednictwem strony internetowej www.pomgamukrainie.pl .

Agnieszka Bojda