29 kwietnia 2020

Wojewoda Podkarpacki przedstawiła swoją decyzję w sprawie wniosku władz Rzeszowa o powiększenie obszaru miasta o Pogwizdów Nowy, Malawę i Racławówkę Doły. Tylko wniosek dotyczący tego pierwszego sołectwa uzyskał pozytywną opinię.

Władze Rzeszowa zwróciły się do wojewody, o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru przyłączenia Malawy z gminy Krasne, Racławówki Doły z gminy Boguchwała i Pogwizdowa Nowego z gminy Głogów Małopolski. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, wyraziła pozytywną opinię wyłącznie odnośnie Pogwizdowa Nowego. Pomimo faktu, że gmina Głogów Małopolski jest obciążona finansowo ze względu na spłatę kredytów, dzięki którym przeprowadza inwestycje, to jednak ta utrata związana z odłączeniem sołectwa od gminy, pozwoli na zachowanie zdolności finansowych Głogowa Małopolskiego. 

Negatywna opinia dotycząca przyłączenia Malawy do Rzeszowa, wynika z faktu że jest to największe sołectwo gminy Krasne, co może poważnie zagrozić finansom tej jednostki. Ewa Leniart wyraziła opinię że Rzeszów powinien starać się przyłączyć całą gminę Krasne, a nie tylko jej część. 

W obrębie gminy Boguchwała pozostanie Racławówka Doły. Władze Rzeszowa zamierzały przyłączyć jedynie część sołectwa Racławówka, na co wojewoda nie wyraziła zgody. 

Zdjęcie: rzeszow.pl

Piotr Mazurkiewicz