12 lipca 2022

fot.pixabay

Tylko do 15 lipca rolnicy mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie w ramach "Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Maksymalne wsparcie, jakie można otrzymać, to nawet 160 tys. zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca tego roku urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane – mówi Wiesław Polek, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł – dodaje dyrektor Polek.

Do podkarpackiego oddziału Agencji wpłynęło do tej pory 112 wniosków.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do 15 lipca w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej posłuchaj tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska