30 listopada 2020

W czasie konferencji prasowej wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, poinformowała o otrzymanej pomocy finansowej, która trafiła oraz trafi w najbliższym czasie do samorządów poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

W związku z burzami i powodziami, które przeszły przez część naszego województwa w czerwcu br strażacy odnotowali ponad 4,5 tys interwencji, których celem było ograniczenie skutków podtopień, ochrona ludzkiego życia oraz mienia. W związku ze skalą zniszczeń spowodowanych powodzią błyskawiczną, województwo wystąpiło do polskiego rządu z prośbą o pomoc, mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Podkarpacie otrzymało także środki z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej. Jak podkreślił poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, fundusz jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców UE dotkniętych sytuacjami kryzysowymi, takimi jak klęski żywiołowe. 

 

Straty materialne , które dotknęły województwo podkarpackie w związku z powodziami, wynoszą 1 mld 218 ml złotych.

Agnieszka Bojda