13 stycznia 2019

Od 1 grudnia 2018 roku do 11 stycznia 2019 do rzeszowskiego oddziału ZUS wpłynęło ponad 122 tysiące elektronicznych zwolnień lekarskich.

To aktualnie jedynie dozwolona prawnie forma wystawiania L4. Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor rzeszowskiego ZUS przypomina, że pracodawca musi mieć założoną platformę usług elektronicznych. Jak dodaje, każde zwolnienie wystawione w innej niż elektroniczna formie nie spowoduje, że świadczeniobiorca nie otrzyma wypłaty zasiłku chorobowego, jednak każdorazowo kontaktujemy się z lekarzem w celu wyjaśnienia dlaczego taką droga, a nie elektroniczną zostało wystawione zwolnienie. Dorota Kijowska, ekspert ZUS dodaje, że system do wystawiania e-zla, jest tak skonstruowany aby nie popełniać błędów. Elektroniczne zwolnienia mają z jednej strony ułatwiać życie pacjentom i lekarzom, ale z drugiej strony pomogą uszczelnić system i pozwolić ZUS wyłapywać więcej sfałszowanych zaświadczeń o niezdolności do pracy.

Agnieszka Radochońska-Kloc