14 marca 2019

Ponad 270 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych trafiło do województwa podkarpackiego na dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych.

Prawie 75 mln zarezerwowano na zadania zakwalifikowane w ramach naboru z 2018 roku. Tym samym kwota środków przeznaczonych w ramach ogłaszanego naboru to prawie 98 mln zł na zadanie gminne, tyle samo na powiatowe, w tym limit środków na zadania wieloletnie to ponad 66 mln zł.

-W programie są nowości. Przede wszystkim chodzi o procent dofinansowania – mówi Krzysztof Sopel, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. –Dotychczas w ramach narodowego programu rozwoju dróg lokalnych dofinansowanie wynosiło 50 %, kolejne 50 miało pochodzić ze środków własnych, aktualnie państwo przyznaje od 50 do 80%. – Dofinansowanie będzie zależało od dochodu własnego jednostki samorządu na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu przypadającego na mieszkańca w skali kraju. Maksymalne dofinansowanie przewidziane jest dla powiatu krośnieńskiego i sanockiego. Sześć gmin otrzyma dofinansowanie 80%: Żyraków, Pilzno, Brzyska, Hyżne, Tarnawiec, Rudnik nad Sanem. 38 gmin będzie dofinansowane w 50%. Kolejna nowość to możliwość wieloletniej realizacji zadań. – dodaje Krzysztof Sopel. Nabór wniosków ruszy w sierpniu

Nabór wniosków potrwa 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Agnieszka Radochońska-Kloc