28 lutego 2019

Osoby bierne zawodowo w wieku aktywności zawodowej stanowią 1/3 mieszkańców Podkarpacia. Eksperci rynku pracy właśnie w nich widzą potencjał, który może uzupełnić braki na rynku. Dziś w Rzeszowie rozmawiali o tym jak zaktywizować tę grupę, aby odpowiedzieć na zapotrzebowania pracodawców.

Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie mówi, że aktualna sytuacja na rynku sprawia, że musimy sięgać po zasoby dotychczas niewykorzystywane. Jak, trudno wskazać instytucję czy podmiot, który odgrywa tutaj kluczową rolę. 

Osób biernych zawodowo jest sporo. Ponad 40% osób w wieku aktywności zawodowej nie pracuje. Barierą, na którą się wszyscy natykamy, jest brak chęci na wstępie. Wynika to często z bardzo niskiego poczucia własnej wartości. Przyjrzeliśmy się około 200 tys. osób, które pozostają w domu, np. z powodu opieki nad dzieckiem, czy inną osobą zależną, pracują na gospodarstwach rolnych, które nie są towarowe, mówimy tez o tych, którzy z własnej woli zrezygnowali z poszukiwania zatrudnienia, czy takich, które borykają się z chorobą bądź niepełnosprawnością. – mówi Małgorzata Kawalec z WUP w Rzeszowie.

Agnieszka Radochońska-Kloc