27 marca 2019

Ponad 70 % osób niepełnosprawnych pozostaje bez zatrudnienia.

Według danych GUS za III kwartał 2018 roku współczynnik aktywności osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł ok 30%. Mimo zauważalnej poprawy od 2015 roku, to wciąż jednak za mało. Maciej Szymański, dyrektor podkarpackie oddziału PEFRON mówi, że brak aktywności zawodowej ogranicza możliwości rozwoju i zdobywania środków finansowych, które pozwalają normalnie żyć.

Przyczyn jest wiele, mówi Gość Poranka Radia VIA, bo są różne rodzaje niepełnosprawności, które dają osobom niepełnosprawnym pewne ograniczenia. – To przede wszystkim brak odpowiednich kwalifikacji. Druga przyczyna jest to, ze przedsiębiorcy maja pewne ograniczenia w tym, aby osoby niepełnosprawne zatrudniać. 

Jak dodaje Maciej Szymański, pracodawcy, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych płaca składki na fundusz, aby inni mogli takie osoby zatrudnić. Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne, przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Agnieszka Radochońska-Kloc