4 stycznia 2022

ZUS będzie wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Na Podkarpaciu złożonych jest już ponad 8 tys. wniosków.

Na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik ZUS na Podkarpaciu. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Na Podkarpaciu złożonych zostało już ponad 8 tys. wniosków na 8,5 tys. dzieci.

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska