14 czerwca 2019

Jej misją jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, a ponadto wspieranie nauczycieli, oraz rodziców w ich funkcji edukacyjnej i wychowawczej.

W ofercie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie, znajdują się diagnozowanie, terapie, treningi umiejętności społecznych, czy wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Jak wyjaśnia dyrektor placówki Magdalena Grot – Mrozicka – działalność poradni ulega ciągłej zmianie i podyktowana jest współczesnymi problemami dzieci i młodzieży, które w dużej mierze wynikają z postępu cyfryzacji.

Stale rośnie ilość osób potrzebujących systematycznej i specjalistycznej pomocy. Ze wsparcia poradni korzysta rocznie ponad 2 tys. uczniów. Znamieniem ostatnich czasów jest fakt, że do poradni zgłaszają się rodzice z coraz młodszymi dziećmi. Jubileusz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej to czas refleksji i podsumowań, ale również definiowania nowych wyzwań. Wśród nich są profilaktyka, podnoszenie świadomości wśród rodziców i rozwój mediacji mówi dyrektor placówki Magdalena Grot – Mrozicka.

 

Obecnie poradnia liczy 17 osobową kadrę. Są to: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Pomoc świadczona jest w budynku przy ul. Batorego 9 w Rzeszowie.

 

Arleta Blok