23 maja 2019

Poszkodowani w wyniku intensywnych opadów deszczu mogą liczyć na pomoc ze strony państwa.

Ewa Leniart powiedziała, że będą wypłacane tzw. zasiłki celowe w kwocie 6 tys. zł. Właściwą pomoc świadczą lokalne ośrodki pomocy społecznej, które są w stałym kontakcie z Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Inne straty będą szacowane prze jednostki samorządu terytorialnego:

Finansowe wsparcie będzie również z samorządu województwa dla poszkodowanych gmin. Taką deklarację złożył dziś marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej w Wadowicach Górnych. Wcześniej w siedzibie gminy odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja w gminie Wadowice Górne wciąż jest trudna. Podtopionych jest tam 120 budynków, ewakuowano 18 osób.

Agnieszka Radochońska-Kloc