18 listopada 2021

W projekcie budżetu Rzeszowa na rok 2022 bardzo mocny akcent położony został na inwestycje związane z edukacją. W przyszłym roku zakończy się budowa nowoczesnej szkoły i przedszkola na Drabiniance, rozpoczną się rozbudowy szkół na osiedlach Staromieście i Matysówka.

Część przedszkolna obiektu, który powstaje przy ul. Kwiatkowskiego, na os. Drabinianka w Rzeszowie, będzie składała się z 12 oddziałów i pomieści 300 przedszkolaków. W szkole podstawowej kształcić się będzie 450 uczniów. W przyszłorocznym budżecie na dokończenie tej inwestycji zapisane ma być ponad 22,2 mln zł. Szkoła i przedszkole ma być gotowe latem 2022 roku. 1 września w budynku przy Kwiatkowskiego pojawią się uczniowie i przedszkolaki

Ważną przyszłoroczną inwestycją będzie kontynuacja budowy hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego. Będzie to obiekt, w którego wnętrzu znajdą się pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę, cztery sale lekcyjne, siłownia, zaplecze sanitarne. Przewidziana w projekcie widownia będzie mogła pomieścić ok. 200 widzów. Hala będzie połączona ze szkołą. Częścią zadania będzie także zagospodarowanie terenu przy hali – powstanie m.in. zewnętrzne boisko, bieżnia ze skocznią w dal, ponad 40 nowych miejsc parkingowych i nasadzenia roślinności. Na to zadanie w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisane ma być 9,85 mln zł.

W projekcie przyszłorocznego budżetu znalazły się inwestycje oświatowe wpisane do kontraktów osiedlowych Konrada Fijołka, czyli listy zadań, które prezydent zobowiązał się przeprowadzić po wyborach. Wśród nich największymi są rozbudowy szkół i przedszkoli na dwóch rzeszowskich osiedlach: Staromieściu i Matysówce. Na każdą z tych inwestycji zapisane jest po 3,75 mln zł.

 

Inne inwestycje dotyczące obiektów oświatowych oraz ich otoczenia, które znalazły się w projekcie budżetu Rzeszowa na rok 2022 to m.in.:

  • Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Bp. J. Pelczara 3 -200 tys. zł.,

  • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 – 200 tys. zł.,

  • Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2 – 191 390 zł.

  • Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6), ul. Rubinowa 4 – 200 tys. zł.,

  • Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 – 200 tys. zł.,

  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – 150 tys. zł.,

  • Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 797 354 zł

  • Budowa przedszkola na os. Budziwój (dokumentacja projektowa) – 66 tys. zł

  • Termomodernizacja budynku PP Nr 17 wraz z adaptacja pralni i prasowalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej – 1 770 000

  • Budowa hali sportowej przy I LO – 500 tys. zł

 

inf.UMRZ