16 lutego 2022

Gotowy jest projekt planu zagospodarowania terenu w rejonie Kopca Konfederatów Barskich. Zgodnie z zapowiedzią prezydent Konrada Fijołka, powstaną tu atrakcyjne tereny zielone i rekreacyjne.

Dokument przygotowany przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa obejmuje około 58 hektarów terenu.

– Zgodnie z obietnicą, zleciłem planistom aby zarezerwowali tu teren pod zieleń i rekreację. Ma tu powstać duży, piękny park, w którym mieszkańcy Rzeszowa będą mogli miło spędzać czas i odpoczywać. Zależy mi, aby takich miejsc w Rzeszowie było jak najwięcej – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Projekt planu zagospodarowania jest już szykowany do przedłożenia miejskim radnym. 24 lutego ukaże się ogłoszenie o jego wyłożeniu do publicznego wglądu, a między 4 a 24 marca mieszkańcy będą mogli się z nim zapoznać. Na 23 marca zaplanowano dyskusję publiczną na temat jego założeń. Rada Miasta Rzeszowa zajmie się nim najprawdopodobniej już podczas sesji 24 maja.

Niezależnie od planu w rejonie kopca prezydent Konrad Fijołek rozmawia z deweloperami na temat zagospodarowania terenów na prawym brzegu rzeki, między mostem Karpackim (zapora) i Zamkowym. Zgodnie z ustaleniami, z przeznaczeniem na zieleń i park ma tutaj być wydzielony szeroki na około 100 metrów pas terenu biegnący wzdłuż brzegu Wisłoka. Duży park powstanie też na prawym brzegu zalewu na Wisłoku.

– Planujemy go dokładnie w miejscu, gdzie obecnie stacjonuje sprzęt firmy odmulającej zbiornik. Po zakończeniu prac teren zostanie wyrównany, a Zarząd Zieleni Miejskiej na moje polecenie szykuje już koncepcję zagospodarowania terenu nad wodą – mówi prezydent Fijołek.

Osobny plan zagospodarowania jest właśnie opracowywany także dla około 80 hektarów terenów nadrzecznych między mostem Lwowskim a granicą Rzeszowa z gminą Trzebownisko. On także ma zarezerwować w tym rejonie miejsce przede wszystkim pod tereny zielone i rekreację.

inf.pras.