16 sierpnia 2019

Powiat jarosławski, w porozumieniu z powiatem lubaczowskim i przeworskim, złożył wniosek o dofinansowanie na przywrócenie nierentownych połączeń autobusowych.

To wsparcie w ramach nowej ustawy, która ma wspierać mieszkańców terenów oddalonych od dużych ośrodków, komunikacyjnie wykluczonych. Wniosek dotyczy wznowienia 67 połączeń, a kwota wsparcia ma wynieść 1 mln zł. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, połączenia zostaną przywrócone 1 września.

Rząd na przywrócenie nierentownych połączeń autobusowych przeznaczył w tym roku w sumie 300 mln zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska