30 stycznia 2019

Firma specjalizująca się w serwisowaniu silników lotniczych podpisała porozumienie z powiatem w zakresie szkolnictwa zawodowego.

EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines. Umowa zakłada m.in. organizację staży i praktyk dla uczniów łańcuckich szkół oraz utworzenie klasy o profilu Technik Mechanik Lotniczy pod patronatem firmy EME Aero w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie. –O zawiązaniu współpracy ze szkołami w Łańcucie zadecydowało kilka czynników – mówi Aleksandra Szafraniec, dyrektor personalny EME AERO.

 

EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines. Umowa zakłada m.in. organizację staży i praktyk dla uczniów łańcuckich szkół oraz utworzenie klasy o profilu Technik Mechanik Lotniczy pod patronatem firmy EME Aero w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie. O zawiązaniu współpracy ze szkołami w Łańcucie zadecydowało kilka czynników – mówi Aleksandra Szafraniec, dyrektor personalny EME AERO.

Uczniowie, którzy będą kształcić się m.in. na kierunku technik mechanik lotniczy, wezmą udział w stażach i praktykach, być może w przyszłości zasilą zespół EME AERO. W projekt zaangażowane jest Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej, zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3. -To co jest najważniejsze w tej współpracy to zdaniem Józefa Skomry, dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie szeroko pojęta praktyka.

Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty mówi, że bez pracodawców, organów prowadzących szkoły i nauczycieli nie będzie możliwe stworzenie pełnej oferty edukacyjnej odpowiadającej rynkowi pracy.

EME AERO planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej na początek 2020 roku. Obecnie firma zatrudnia 130 osób, docelowo ma być ok. tysiąca pracowników do 2026 roku. Od kilku miesięcy działa centrum szkoleniowe w którym zatrudnienie pracownicy odbywają szkolenia teoretyczne.

RELACJA:

Agnieszka Radochońska-Kloc