15 marca 2019

Jolanta Starzak-Gwóźdź

Dla chorych na białaczkę, szpiczaka czy chłoniaka wciąż jedyną skuteczną metodą leczenia jest przeszczep komórek macierzystych lub szpiku kostnego.

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie w ubiegłym roku przeszczepy przeprowadzono u 20 pacjentów dorosłych i 5 przeszczepów u dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Wielu pacjentów wciąż oczekuje na dawców.

Jak powiedziała w Radiu Via Jolanta Starzak-Gwóźdź, hematolog z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie rejestr dawców w ciągu ostatnich lat zdecydowanie się powiększył. Jeszcze 10 lat temu znalezienie dawcy to było jak wygranie w totolotka, dziś oczekiwanie skróciło się do kilku tygodni – powiedział nasz poranny gość.

Dr Jolanta Starzak-Gwóźdź powiedziała, że wpływ na zwiększenie rejestru dawców ma m.in. rosnąca świadomość ludzi. Wprawdzie wiele osób podejmuje decyzję o zostaniu dawcą pod wpływem akcji, ale w większości przypadków są to świadome decyzje. Dawcą może zostać osoba zdrowa pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, która nie jest obciążona chorobami genetycznymi, dziedzicznymi i przewlekłymi. O swojej decyzji warto porozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu, który pokieruje nas gdzie można wykonać potrzebne badania.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska