6 marca 2020

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej mostu na Sanie koło Jarosławia.

Jest to pierwsza inwestycja, która powstanie w ramach rządowego programu Mosty +. Koszt inwestycji to ponad 120 ml złotych, mówił Grzegorz Puda sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Jak podkreślił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, budowa mostu nie będzie powodowała żadnych kolizji społecznych. 

Koniec budy mostu przewidziano na koniec roku 2023.

Agnieszka Bojda