16 lipca 2019

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej szuka nowych funkcjonariuszy.

Każdy kandydat musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. I etap to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjną, badaniami psychologicznymi. II etap obejmuje egzamin, składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej.

W sierpniu, w Lubaczowie uruchomiony będzie dodatkowy punkt informacyjny z możliwością złożenia dokumentów aplikacyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska